Nawigacja

Jestem Fair-play

Konkursy

Jestem Fair-play

Jestem fair - play

Regulamin szkolnego konkursu "Jestem fair - play"
od roku szkolnego 2005/06

Termin i miejsce: XI - V (od listopada do maja) każdego roku szkolnego w Szkole Podstawowej  im. M. Konopnickiej w Kalinowie.

Cele:
- kształtowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów, sprzyjających rozwijaniu więzi międzyludzkich
- realizacja programu profilaktyki -"Profilaktyka przeciw przemocy i agresji"

Zadania:
- uczniowie oceniają zachowania kolegów
- wskazują uczniów, którzy na co dzień postępują fair play
- promują postawy szacunku i tolerancji w stosunku do innych osób
- promują kulturalne zachowanie i zdrowy styl życia

Uczestnicy:
Uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej w Kalinowie.

Zasady:
Każda klasa raz w miesiącu na zajęciach zintegrowanych lub godzinie wychowawczej wypełnia tabelę ( załącznik 1). Przed wypełnieniem tabeli uczniowie dokonują obserwacji postaw i zachowań innych uczniów. Swoje spostrzeżenia zapisują, w wyznaczonym czasie przez wychowawcę, do tabeli. Wypełniona tabela powinna być umieszczona na gazetce w klasie.

Propozycje postaw uczniów:
- jest tolerancyjny i wyrozumiały
- jest niekonfliktowy
- jest życzliwy i uczynny
- potrafi słuchać innych
- pomaga innym w nauce
- nie osądza innych bez powodu, nie krytykuje
- udziela się w życiu klasy i szkoły
- jest obowiązkowy, zdyscyplinowany, przestrzega regulaminów
- jest punktualny
- nie używa wulgarnych słów
- odnosi się z szacunkiem do osób starszych
- dba o środowisko i mienie szkoły
- przestrzega higieny osobistej
- używa form grzecznościowych typu: "proszę", "przepraszam", " dziękuję"
- przeciwstawia się przejawom przemocy, brutalności i wulgarności

Nagrody:
Atrakcyjna nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
Możliwość podwyższenia oceny z zachowania.

Organizator:SP Kalinowo
Osoby odpowiedzialne: A. Kołowska i A. Pieńczykowski

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kalinowie
    ul. Kajki 1
  • 87 629-88-34

Galeria zdjęć